ПРЕПОРЪЧАНИ ПРОДУКТИ

Камък - Eдро, 1-palet 25 m2 - 1100 kg


2-A 3,00 eur/m2

3-A 4,50 eur/m2

4-A 4,50 eur/m2

5-A 3,00 eur/m2

6-A 3,00 eur/m2

7-A 3,50 eur/m2

8-A 3,00 eur/m2

9-A 4,50 eur/m2

10-A 4,50 eur/m2

11-A 4,00 eur/m2

12-A 3,00 eur/m2

Камък - Дребно, 1-palet 25 m2 - 800 kg


2-B 1,80 eur/m2

3-B 2,00 eur/m2

4-B 2,00 eur/m2

5-B 1,80 eur/m2

6-B 1,80 eur/m2

7-B 1,80 eur/m2

8-B 1,80 eur/m2

9-B 2,00 eur/m2

10-B 2,00 eur/m2

12-B 1,80 eur/m2

Камък - кокал, ѕид, 1-palet 25 m2 - 1000 kg


2-K 75,00 eur/palet

4-K 75,00 eur/palet

5-K 75,00 eur/palet

6-K 75,00 eur/palet

7-K 75,00 eur/palet

8-K 75,00 eur/palet

100,00 eur/t

120,00 eur/t

180,00 eur/t

Камък - Оформен (50mm, 100mm, 150mm, 200mm), 1 palet 25 m2 - 1200 kg


2-R 12,00 eur/m2

3-R 12,00 eur/m2

3-R 12,00 eur/m2

4-R 12,00 eur/m2

4-R 12,00 eur/m2

4-R 12,00 eur/m2

4-R 12,00 eur/m2

5-R 12,00 eur/m2

5-R 12,00 eur/m2

6-R 12,00 eur/m2

6-R 12,00 eur/m2

6-R 12,00 eur/m2

7-R 12,00 eur/m2

7-R 12,00 eur/m2

7-R 12,00 eur/m2

7-R 12,00 eur/m2

8-R 12,00 eur/m2

8-R 12,00 eur/m2

9-R 12,00 eur/m2